"Jag kan å det varmaste rekommendera Ola i alla sammanhang där människan står i centrum. Han bidrar stort till lärande och kunskap. Med sig själv som bästa verktyg.
En unik, stor människa som man inte träffar varje dag."

Anette Häggkvist 
Bitr.Enhetschef AME Sala Kommun