top of page
Omdömen: Omdömen

"Jag kan å det varmaste rekommendera Ola i alla sammanhang där människan står i centrum. Han bidrar stort till lärande och kunskap. Med sig själv som bästa verktyg.
En unik, stor människa som man inte träffar varje dag."

Anette Häggkvist 
Bitr.Enhetschef AME Sala Kommun

bottom of page